PTSD är en förkortning på Posttraumatiskt stressyndrom vilket innebär att händelser som du varit med om kan ge konsekvenser och en av dom kan vara PTSD. Det betyder att du kan hamna i liknande eller triggande situationer och då uppleva det som du varit med om ännu en gång. Det kan krävas flera behandlingar för att du ska bli bra och kunna känna dig trygg igen.

Några av symtomen

Det finns en del olika symtom på PTSD. Till exempel att du försöker undvika minnen och platser som påminner om det du har varit med om. Det kan vara minnesbilder som helt plötsligt dyker upp. Detta kallas för flashback och när du får dessa kan det kännas som att du är tillbaka där det hände. Du kan till exempel få svårt att andas, bli deprimerad, få minnesförlust och få mardrömmar som avlöser varandra. Du kan även få värk i kroppen och det är vanligt med högt blodtryck och diarré.

Detta kan ge dig PTSD

Har du varit utsatt av något traumatiskt kan du bli extra känslig för olika psykiska påfrestningar. Har du då varit med om flera olika skrämmande händelser kan det bli extra tufft för dig att klara av din vardag. Exempel på en rad händelser som kan ge dig PTSD är till exempel misshandel, tortyr, rån, olyckor, krigshändelser, svår förlossning, naturkatastrofer och sexuella övergrepp. Listan kan göras lång. Om det skulle vara så att du är utsatt av en nära anhörig blir det såklart extra påfrestande.

Under senare år har mycket fokus lagts på diagnosens sociala aspekter, det vill säga då den uppkommer av exempelvis mobbning i skolmiljöer. Tidigare har främst krigsveteraner och liknande diagnostiserats, men nu ser man en växande grupp ungdomar och yngre vuxna även få diagnosen.

Du kan läsa mer om och lära dig mer om PTSD och hur det behandlas på Vårdguidens hemsida.

Mobbing kan ge PTSD

Det finns mycket som kan ge PTSD och mobbning är en sak som kan utlösa det. Att bli mobbad kan ge stora konsekvenser för det psykiska måendet, oavsett om du blivit mobbad som barn av andra barn eller på din arbetsplats av dina kollegor. Det kan ge djupa sår i själen som sitter kvar länge och att bli mobbad kan göra det svårt att lita på andra människor. I vilken grad du blir påverkad beror på hur du blir mobbad och hur stark du är som person.

När du blir mobbad känner du dig fruktansvärt ensam och du vet inte vad du vågar säga eller göra för du är rädd att det ska bli fel. Och oftast är det så att mobbarna anser att allt du säger och gör är fel. Om du kommer till en ny arbetsplats och utsätts för mobbning även där kan PTSD komma som ett brev på posten eftersom upplevelserna som du har varit med om tidigare gör sig påminda. Dessa bör du bearbeta när du känner dig redo.