Heinz Leymann föddes den 17:e juli 1932 i Tyskland. Han blev en svensk medborgare under mitten av 1950-talet. Hans akademiska karriär tog fart kring 1978 då han tog sin doktorsexamen i pedagogisk psykologi vid Stockholms universitetet.

När professor Leymann i början av 1980-talet började med sin forskning kring mobbning i svenska företag var fenomenet inte lika uppmärksammat som idag. Han reste världen runt och blev den ledande experten på mobbing på arbetsplatser. Han har varit gästprofessor i detta tema vid flera universitet i bl.a. USA, Tyskland och Australien.

Professor Leymann har träffat ca 1.300 patienter, varav 300 som behandlades i hans forna klinik samt en tysk klinik. Tillsammans med kollegor i Tyskland utvecklade han speciella behandlingsprogram för svårt drabbade mobbingsoffer.

Hans arbete, som du finner i vår litteraturöversikt,  bidrog till mer kunskap inom området, såväl som effektiva behandlingsmetoder för att rehabilitera de som drabbats av mobbning.