Mobbning i skolmiljö är ett stort problem som måste tas på allvar. Det är viktigt att lärare och annan skolpersonal är medvetna om hur dagens mobbning ser ut och vilka uttryck den tar sig. Detta för att de ska kunna identifiera även sådana mobbningssituationer som inte är helt uppenbara men också för att de ska ha tillgång till strategier för att motverka mobbning och se till att alla inkluderas i gruppen.

Hur kan mobbning se ut?

Mobbning kan ta sig många olika former. Det kan vara det uppenbara som att någon blir slagen eller utsatt för sexuella trakasserier. Det kan också handla om elaka ord, det kan handla om att en person blir utfryst från sociala sammanhang och det kan handla om att man till exempel förstör den personens kläder. Det som skiljer mobbning från vanlig situationsmässig elakhet är att mobbning är systematisk. Det är inte bara enstaka tillfällen utan det är en och samma person som återkommande blir utsatt med varierande grad av grovhet.

Även när man pratar om mobbning i skolmiljöer är det viktigt att tänka på att samma beteende kan observeras hos vuxna. Exempelvis är mobbning på arbetsplatser mer vanligt förekommande än vi många gånger vill erkänna.

Mobbning på internet

Ett nytt fenomen är mobbning på internet, något som kan vara väldigt svårt för vuxenvärlden att upptäcka. Med sociala medier blir det möjligt att vara mer subtil i sin mobbning. Man kanske lägger ut smygfilmade videos på någon eller hackar deras konton och läser deras meddelanden. Eller skickar återkommande elaka eller hotfulla meddelanden via olika sociala medier. Även i de sociala medierna är utfrysning en vanlig mobbningsmetod där en person kanske inte bjuds in i de gemensamma klassgrupperna på internet, eller genom att särskilda grupper skapas för att tala illa om personen.

Hur påverkas den som mobbas?

Den som utsätts för mobbning riskerar att ta väldigt mycket skada och i värsta fall ta sitt eget liv. Faktum är att den psykologiska påverkan som kan uppmätas av långvarig mobbning kan jämföras med den PTSD – posttraumatiska stress – som ses hos soldater som har varit i krigszoner. Så pass stark är dessvärre mobbningens effekter på det mänskliga psyket. Den som har blivit mobbad är ofta extra känslig för situationer som påminner om de olika trauman den har utsatts för långt upp i vuxen ålder.

Den skada som mobbning gör och det faktum att det kan vara väldigt svårt att upptäcka de moderna formerna av mobbning på internet ställer stora krav på den som jobbar i skolan. Det gäller att träna sin perception, att ständigt vara uppmärksam på tecken på att någon kan vara mobbad och tidigt gå in och bryta de situationerna. Som vuxen är det givetvis också väldigt viktigt att alltid vara tydlig med att det aldrig är den mobbades fel att hen blir utsatt, utan skulden ligger alltid på den eller de som mobbar.