På Leymann kan du läsa mer om mobbning på arbetsplatser, dess effekter och hur de som drabbas kan hitta tillbaka till vardagen. Sidan fungerar som ett minne till Heinz Leymann genom att fortsätta hans kamp mot trakasserier på jobbet och i skolan. Vi har även sammanställt några sidor som handlar om den forskning Dr. Leymann bedrev och vem han var som person.

Vi hoppas att sidan kan hjälp dig, och att du väljer att hjälpa andra.

Mobbning på arbetet

Trakasserier på arbetsplatser kan få förödande konsekvenser. Ofta kan den utsatta inte sluta på arbetet eftersom denna behöver sin inkomst, vilket till slut kan göra situationen outhärdlig.

Mobbning i skolmiljö

Att bli trakasserad i sin skolgång kan få konsekvenser ända in i vuxenlivet. För att undvika att dina och andras barn drabbas är det viktigt att du har kunskap om mobbning i skolmiljöer.

Följder av trakasserierna

Upprepade trakasserier har ofta allvarliga följder,  som depression, PTSD och olika ångestrelaterade psykiska problem. Dess symptom kan dock behandlas även i efterhand.

Definitionen av mobbning

Definitionen av mobbning är i korthet att en enskild person utsätts för systematiska trakasserier från en grupp, dock kan definitionen variera beroende på vilken typ av mobbning det rör sig om.

Mobbning vanligt förekommande

Tyvärr så är mobbning vanligt förekommande inom flera sammanhang, något som vi på Leymann även belyser. Även om vi föreställer oss att det enbart sker bland barn och försvinner så snart dessa blir lite äldre är problemet betydligt mer utbrett än så. Trakasserierna kan pågå genom hela ett barn skolgång, något som kan lägga grunden för framtida psykiska problem och ett dåligt självförtroende.

"Upp till 60 000 barn och unga drabbas varje år av mobbning i enbart Sverige, ofta pågår trakasserierna under flera år."

Inte sällan förekommer även mobbning i viss utsträckning på arbetsplatser. Det är dock viktigt att tänka på att de som blir mobbade när de är unga inte är drabbade i större utsträckning av trakasserier på arbetsplatser. Undersökningar har istället visat att det inte finns någon tydlig karaktärsprofil hos de som drabbas av mobbning.

Det mest effektiva sättet att förebygga detta samhällsproblem är genom kunskap, och vänlighet. Vi hoppas att det du lär dig på vår sida ska hjälpa dig att få verktygen att förebygga dessa problem - din insats kan vara livsviktig.

"För att förhindra mobbning krävs ett långsiktigt arbete på arbetsplatsen eller skolan, samt kunskap bland personalen."

På Leymann finner du även nyheter som berör områden som psykologi, litteratur och mycket mer. Vi avser att publicera nyheter som ger dig som läsare mer kunskap, för att du ska få en bättre förståelse kring trakasserier, men även relaterade fenomen.

Om innehållet på sidan

På sidan finner du svaret på många frågor som finns om mobbning och dess konsekvenser. Dels har vi sammanställt en tydlig definition för att du ska förstå begreppet bättre. Utöver det finns en sida med vanliga frågor som Dr. Leymann personligen ofta svarade på. Slutligen har vi sidor som behandlar konsekvenserna av trakasserierna, som diagnoser som PTSD. Förhoppningsvis finner du all information om mobbning och varför det måste förebyggas direkt på vår sida.

Om Leymann.se

Leymann.se har ingen koppling till den bortgångne Heinz Leymann utan bedrivs i utbildningssyfte. Vi presenterar dels information om den bortgångne Dr. Leymann då han var betydelsefull i att kartlägga och behandla effekterna av trakasserier på arbetsplatser.

Utöver det presenterar vi även mer generella tips och råd såväl som information om olika former av trakasserier, hur de förebyggs och vilka konsekvenser de kan ha för individen.