När man ska starta eget finns det många faktorer att tänka över för att det ska bli en lyckat steg i karriären. Nedan finns en lista på 6 viktiga saker du behöver tänka på när du vill starta upp ditt egna företag som psykolog.

1. Lägg fokuset på dina styrkor som psykolog och hitta din specialinriktning

En stor del av att vara egenföretagare handlar om att ha en fungerande affärsidé. När du ska starta eget som psykolog kan den handla om vad du är extra bra på i din yrkesroll och vad som skulle kunna urskilja dig och göra ditt företag speciellt i förhållande till dina konkurrenter.

I valet av specialinriktning är det viktigt att tänka på dina bästa egenskaper som psykolog. Fokusera inte på vad du är mindre dålig på eller vad du är absolut jättedålig på. Tänk istället över de situationer då du känner att du verkligen har haft förmågan att göra ett riktigt bra jobb och fått nöjda klienter som resultat.

2. Tänk över vad du vill ha ut av ett eget företag

I de flesta fall väljer man en bana som egenföretagare för att man vill ha friheten av att vara sin egen chef och för möjligheten att få en högre inkomst. Kanske tänker du helt annorlunda. Oavsett kan det vara till din fördel att göra klart för dig själv varför du vill starta eget.

Genom att klargöra för dig själv vad du vill ha ut av en framtid som egenföretagare kan det bli lättare att sätta upp mål och tydliggöra vad du ska sträva mot i allt ditt hårda arbete.

3. Fundera över vad du är villig att offra som egenföretagande psykolog

Att starta upp ett eget företag kräver mycket tid och energi. Du kommer till en början bli tvungen att prioritera bort saker i livet som du sett som självklarheter under din tid som anställd under en arbetsgivare.

Under processens gång kan det därför vara bra att fundera över vilka prioriteringar du behöver göra i livet utanför jobbet. Det kan handla om fysisk träning för att fylla på energinivåerna, kvalitetstid med familjen eller att umgås med vänner du tycker om.

Fråga dig själv vad du är villig att prioritera bort för ett liv som egenföretagare.

4. Sätt upp mål du vet att du kan leva upp till

Som egenföretagare och psykolog finns det ofta många mål du vill sätta och leva upp till. Man har stora drömmar och man vill frambringa stordåd för sina patienter. Men precis som i många andra situationer kommer tålamodet vara din absolut bästa vän i det här fallet.

Att starta upp ett företag kan innebära en lång process och därför kan det vara smart att till en början sätta upp delmål samt mål som du känner eller vet att du faktiskt kommer kunna uppnå. Då undviker du att sätta allt för höga krav på dig själv och får istället känslan av att du har skapat framgång i och med dina uppfyllda mål.

Tips! Genom att ansöka om ett företagslån kan du få ekonomisk hjälp i etablerandet av ditt nya företag.

5. Lär dig av dina misstag

Kan vara en av de absolut största klyschor som existerar men oj så bra den fungerar. Det är vid de tillfällen du felar som du också lär dig hur du ska hantera en liknande situation nästa gång. Gör du bara rätt hela tiden kommer du inte utvecklas lika mycket som egenföretagare.

Som psykolog är du med all säkerhet medveten om att det är mänskligt att fela. Så se istället de situationer som inte följer det mönster du har tänkt som möjligheter till lärande. En sådan inställning kommer gynna både dig och ditt nystartade företag.

6. Sälj in och marknadsför din erfarenhet som psykolog

I psykologbranschen baseras ens kompetens ofta på vilka mottagningar du har haft anställning  på eller vilka rykten som förknippas med dig i din yrkesroll. Att marknadsföra dig och ditt nya företag genom tidigare goda rykten kan absolut vara ett fungerande koncept.

Men genom att fokusera på ditt examensbevis och dina tidigare arbetslivserfarenheter i syfte att marknadsföra dig själv gör du dig själv tjänsten att sälja in dig genom konkreta fakta. Rykten, bra som dåliga, kommer och går, men en psykologlegitimation och arbetslivsmeriter består.