Mobbning är ett stort problem som drabbar många människor världen över. Normalt sett kanske man framförallt tänker på skolmiljöer när man hör ordet mobbning men faktum är att det är ett mycket bredare begrepp än bara elaka gliringar på skolgården. Mobbning kan också ske i föreningar, i familjer eller i arbetslivet, för att bara nämna några exempel. För att kunna upptäcka och stoppa mobbning är det viktigt att veta vad det egentligen är.

Mobbning är när en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier av andra människor. Det kan yttra sig fysiskt i slag och sparkar, men det kan yttra sig i utfrysning och i hårda ord och elakheter. Mobbning kan också komma i form av upprepade sexuella trakasserier eller övergrepp som att man drar ner någons byxor eller till exempel tvingar personen att kyssa en eller göra något annat förnedrande.

Mobbning i skolan

Mobbning i skolmiljöer är dessvärre väldigt vanligt förekommande och ibland något som är svårt att komma tillrätta med. Särskilt idag när väldigt mycket av mobbningen har flyttat ut på nätet och sker i slutna grupper där det är svårt eller mycket svårt för föräldrar och lärare att få insyn.

En vanlig effekt av mobbning är dessvärre ofta att den som utsätts skäms för att bli mobbad och inte gärna själv söker hjälp.

I just skolor är det därför väldigt viktigt att lärare arbetar aktivt med ett anti-mobbningsprogram för att stävja mobbning men också att de är medvetna om hur mobbning kan se ut och yttra sig och ser varningstecken när en elev är utsatt. Om någon blir slagen på rasterna är det oftast enklare att upptäcka än om hen blir digitalt utfryst eller får dagliga elaka meddelanden skickade till sig via internet.

Mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen är dessvärre också ett vanligt fenomen även om man lätt förleds till att tro att vuxna människor skulle veta bättre. Det gör de dock inte och i vissa fall är arbetsplatsmobbning är ett stort psykosocialt arbetsmiljöproblem som har lett fram till självmord i flera fall. I de grövsta fallen av arbetsplatsmobbning kan det till och med vara så att det är en persons chef som är delaktig eller drivande.

Ofta kan det vara svårt att upptäcka arbetsplatsmobbning då den gärna är subtil och kanske yttrar sig på ett sätt så att den som utsätts själv väljer att till exempel alltid äta ensam medan de andra i gruppen har gemensamma måltider. Ett varningstecken är givetvis att titta på sjukskrivningsstatistik där en som ofta är hemma med odefinierade problem kan vara utsatt för mobbning på arbetsplatsen vilket gör det viktigt att följa upp.