För dig som arbetar med psykiatri är det en god idé att vara medlem i ett fackförbund. Som fackligt ansluten får du inte bara en större påverkan på arbetsplatsen, utan du kan även få hjälp med juridiska och ekonomiska tvister.

I Sverige är fackförbunden starka, vilket gör att du som arbetstagare oftast kan känna en betydligt större trygghet i din anställning om du är ansluten till ett fackförbund. Vet du inte vilket fackförbund du bör välja så är det lätt att ta reda på, genom att jämföra flera alternativ samtidigt.

Facket ger dig större inflytande

Som anställd psykolog upplever många att det är svårt att påverka sin arbetssituation. Många känner sig obekväma i att klaga personligen och väljer därför att istället försöka anpassa sig till en dysfunktionell arbetsmiljö.

Är du medlem i facket har du dock möjligheten att via facket förmedla dina krav på en ändrad arbetsmiljö, så att dina förslag får gehör och förhoppningsvis effekt. Genom att vara ansluten till ett fackförbund får du även möjlighet att påverka mer övergripande förhållanden på din arbetsplats.

Eftersom att fackliga organisationer ofta utgörs av en stor del av arbetsstyrkan kan de driva igenom förändringar i rutiner och arbetstider, till och med lönesättning. Facket möjliggör därför för dig att få den arbetsplats du vill ha.

Facket kan även hjälpa dig med dina privata arbetsrelaterade problem, något som annars kan kosta tusentals kronor.

Få experthjälp som psykolog- utan extra kostnad

Om du inte har någon facklig anslutning är du i praktiken ensam i förhandlingar med arbetsgivaren. Ofta är detta inget problem, men när det väl är det blir situationen oftast allvarlig. Gäller det exempelvis en lönesänkning, ett avsked eller liknande är det betryggande att ha stöd från facket som är experter på arbetsrätt. Eftersom de allra flesta psykologer vill fokusera på sin praktik är det väldigt smidigt att få denna typ av hjälp.

Genom facket får du vanligtvis tillgång till juridisk expertis som hjälper dig att klargöra vad som är tillåtet och inte. De kan även ge dig rekommendationer på vart du bör vända dig, eller om du bör ta fallet till en domstol och då kan de även representera dig i rättssalen.

För att få tillgång till denna expertis och hjälp krävs det dock att du är medlem i ett fackförbund som är verksamt inom ditt yrkesområde. Är du i dagsläget inte ansluten till ett fack, eller vill byta, kan du enkelt jämföra Sveriges fackförbund på Fackförbund.com. Där ser du även vad de olika facken erbjuder just dig som medlem.

Det finns med andra ord flera goda anledningar att bli medlem i ett fackförbund. Ofta utgörs inte heller medlemsavgiften av en så stor summa att det påverkar din privatekonomi i större utsträckning.